DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

AQUA

Điều hòa AQUA 18000BTU 1 chiều inverter AQA-KCRV18WGSB
-20%

Điều hòa AQUA 18000BTU 1 chiều inverter AQA-KCRV18WGSB

12.700.000₫ 15.800.000₫
-20%
Điều hòa AQUA 12000BTU 1 chiều inverter AQA-KCRV12WGSB
-18%

Điều hòa AQUA 12000BTU 1 chiều inverter AQA-KCRV12WGSB

7.850.000₫ 9.500.000₫
-18%
Điều hòa AQUA 9000BTU 1 chiều inverter AQA-KCRV9WGSB
-25%

Điều hòa AQUA 9000BTU 1 chiều inverter AQA-KCRV9WGSB

6.750.000₫ 8.900.000₫
-25%
Điều hòa AQUA inverter 12000BTU 1 chiều AQA-KCRV12WNM Điều hòa AQUA inverter 12000BTU 1 chiều AQA-KCRV12WNM
-22%

Điều hòa AQUA inverter 12000BTU 1 chiều AQA-KCRV12WNM

7.750.000₫ 9.900.000₫
-22%
Điều hòa AQUA inverter 9000BTU 1 chiều AQA-KCRV9WNM
-21%

Điều hòa AQUA inverter 9000BTU 1 chiều AQA-KCRV9WNM

6.800.000₫ 8.600.000₫
-21%
Điều hòa AQUA 12000BTU 1 chiều Điều hòa AQUA 12000BTU 1 chiều AQA-KCR12NQ-S Điều hòa AQUA 12000BTU 1 chiều Điều hòa AQUA 12000BTU 1 chiều AQA-KCR12NQ-S
-22%

Điều hòa AQUA 12000BTU 1 chiều Điều hòa AQUA 12000BTU 1 chiều AQA-KCR12NQ-S

6.700.000₫ 8.500.000₫
-22%
Điều hòa AQUA 9000BTU 1 chiều AQA-KCR9NQ-S Điều hòa AQUA 9000BTU 1 chiều AQA-KCR9NQ-S
-26%

Điều hòa AQUA 9000BTU 1 chiều AQA-KCR9NQ-S

5.550.000₫ 7.500.000₫
-26%

Sản phẩm đã xem