DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

Bình nóng lạnh Rossi

Bình nóng lạnh Rossi Dello 15 lít vuông RDO 15SQ Bình nóng lạnh Rossi Dello 15 lít vuông RDO 15SQ
-21%

Bình nóng lạnh Rossi Dello 15 lít vuông RDO 15SQ

1.350.000₫ 1.700.000₫
-21%
Bình nóng lạnh Rossi Dello 20 lít vuông RDO 20SQ Bình nóng lạnh Rossi Dello 20 lít vuông RDO 20SQ
-10%

Bình nóng lạnh Rossi Dello 20 lít vuông RDO 20SQ

1.450.000₫ 1.600.000₫
-10%
Bình nóng lạnh Rossi Dello 30 lít vuông RDO 30SQ Bình nóng lạnh Rossi Dello 30 lít vuông RDO 30SQ
-14%

Bình nóng lạnh Rossi Dello 30 lít vuông RDO 30SQ

1.650.000₫ 1.900.000₫
-14%
Bình nóng lạnh Rossi Dello 15 lít ngang RDO 15SL Bình nóng lạnh Rossi Dello 15 lít ngang RDO 15SL
-17%

Bình nóng lạnh Rossi Dello 15 lít ngang RDO 15SL

1.590.000₫ 1.900.000₫
-17%
Bình nóng lạnh Rossi Dello 20 lít ngang RDO 20SL Bình nóng lạnh Rossi Dello 20 lít ngang RDO 20SL
-20%

Bình nóng lạnh Rossi Dello 20 lít ngang RDO 20SL

1.690.000₫ 2.100.000₫
-20%
Bình nóng lạnh Rossi Dello 30 lít ngang RDO 30SL Bình nóng lạnh Rossi Dello 30 lít ngang RDO 30SL
-15%

Bình nóng lạnh Rossi Dello 30 lít ngang RDO 30SL

1.890.000₫ 2.200.000₫
-15%
Bình nóng lạnh Rossi Napas RNA-15SQ 15L Vuông 2500W Bình nóng lạnh Rossi Napas RNA-15SQ 15L Vuông 2500W
-10%

Bình nóng lạnh Rossi Napas RNA-15SQ 15L Vuông 2500W

1.350.000₫ 1.500.000₫
-10%
Bình nóng lạnh Rossi Napas RNA-20SQ 20 lít vuông 2500w
-20%

Bình nóng lạnh Rossi Napas RNA-20SQ 20 lít vuông 2500w

1.450.000₫ 1.800.000₫
-20%
Bình nóng lạnh Rossi Napas RNA-30SQ 30 lít vuông 2500w
-9%

Bình nóng lạnh Rossi Napas RNA-30SQ 30 lít vuông 2500w

1.650.000₫ 1.800.000₫
-9%
Bình nóng lạnh Rossi Napas RNA 15SL 15L Ngang 2500W Bình nóng lạnh Rossi Napas RNA 15SL 15L Ngang 2500W
-28%

Bình nóng lạnh Rossi Napas RNA 15SL 15L Ngang 2500W

1.550.000₫ 2.150.000₫
-28%
Bình nóng lạnh Rossi Napas RNA 20SL 20L Ngang 2500W
-25%

Bình nóng lạnh Rossi Napas RNA 20SL 20L Ngang 2500W

1.690.000₫ 2.250.000₫
-25%
Bình nóng lạnh Rossi Napas RNA-30SL 30L Ngang 2500W Bình nóng lạnh Rossi Napas RNA-30SL 30L Ngang 2500W
-26%

Bình nóng lạnh Rossi Napas RNA-30SL 30L Ngang 2500W

1.750.000₫ 2.350.000₫
-26%
Bình nóng lạnh Rossi 15 lít RST15SQ Bình nóng lạnh Rossi 15 lít RST15SQ
-14%

Bình nóng lạnh Rossi 15 lít RST15SQ

1.250.000₫ 1.450.000₫
-14%
Bình nóng lạnh Rossi 20 lít RST20SQ Bình nóng lạnh Rossi 20 lít RST20SQ
-16%

Bình nóng lạnh Rossi 20 lít RST20SQ

1.390.000₫ 1.650.000₫
-16%
Bình nóng lạnh Rossi 30 lít RST30SQ Bình nóng lạnh Rossi 30 lít RST30SQ
-24%

Bình nóng lạnh Rossi 30 lít RST30SQ

1.500.000₫ 1.950.000₫
-24%
Bình nóng lạnh Rossi Smart 15l RST15SL Bình nóng lạnh Rossi Smart 15l RST15SL
-19%

Bình nóng lạnh Rossi Smart 15l RST15SL

1.500.000₫ 1.850.000₫
-19%
Bình nóng lạnh Rossi Smart 20l RST20SL Bình nóng lạnh Rossi Smart 20l RST20SL
-16%

Bình nóng lạnh Rossi Smart 20l RST20SL

1.600.000₫ 1.900.000₫
-16%
Bình nóng lạnh Rossi Smart 30l RST30SL Bình nóng lạnh Rossi Smart 30l RST30SL
-23%

Bình nóng lạnh Rossi Smart 30l RST30SL

1.750.000₫ 2.250.000₫
-23%
Bình nóng lạnh Rossi Puro 15l RPO15SQ Bình nóng lạnh Rossi Puro 15l RPO15SQ
-10%

Bình nóng lạnh Rossi Puro 15l RPO15SQ

1.350.000₫ 1.500.000₫
-10%
Bình nóng lạnh Rossi Puro 20l RPO20SQ Bình nóng lạnh Rossi Puro 20l RPO20SQ
-25%

Bình nóng lạnh Rossi Puro 20l RPO20SQ

1.350.000₫ 1.800.000₫
-25%
Bình nóng lạnh Rossi Puro 30l RPO30SQ Bình nóng lạnh Rossi Puro 30l RPO30SQ
-29%

Bình nóng lạnh Rossi Puro 30l RPO30SQ

1.500.000₫ 2.100.000₫
-29%
Bình nóng lạnh Rossi Puro 15l ngang RPO15SL Bình nóng lạnh Rossi Puro 15l ngang RPO15SL
-29%

Bình nóng lạnh Rossi Puro 15l ngang RPO15SL

1.500.000₫ 2.100.000₫
-29%
Bình Nóng Lạnh Rossi Puro 20 Lít Ngang RPO 20SL
-26%

Bình Nóng Lạnh Rossi Puro 20 Lít Ngang RPO 20SL

1.600.000₫ 2.150.000₫
-26%
Bình Nóng Lạnh Rossi Puro 30 Lít Ngang RPO 30SL
-23%

Bình Nóng Lạnh Rossi Puro 30 Lít Ngang RPO 30SL

1.750.000₫ 2.250.000₫
-23%

Sản phẩm đã xem