DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

Điều hòa âm trần

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 18.000BTU FCNQ18MV1/RNQ18MV19
-25%

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 18.000BTU FCNQ18MV1/RNQ18MV19

23.850.000₫ 31.500.000₫
-25%
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19
-18%

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19

28.700.000₫ 35.000.000₫
-18%
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 26.000BTU FCNQ26MV1/RNQ26MV19
-15%

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 26.000BTU FCNQ26MV1/RNQ26MV19

31.500.000₫ 37.000.000₫
-15%
Điều hòa âm trần Daikin 26.000BTU 1 chiều 3 pha FCNQ26MV1/RNQ26MY1
-15%

Điều hòa âm trần Daikin 26.000BTU 1 chiều 3 pha FCNQ26MV1/RNQ26MY1

31.500.000₫ 37.000.000₫
-15%
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 30.000BTU FCNQ30MV1/RNQ30MV1
-17%

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 30.000BTU FCNQ30MV1/RNQ30MV1

32.600.000₫ 39.000.000₫
-17%
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 30.000BTU 3 pha FCNQ30MV1/RNQ30MY1
-17%

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 30.000BTU 3 pha FCNQ30MV1/RNQ30MY1

32.600.000₫ 39.000.000₫
-17%
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FCNQ36MV1/RNQ36MV1
-14%

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FCNQ36MV1/RNQ36MV1

37.200.000₫ 43.000.000₫
-14%
Điều hòa âm trần Daikin 36.000BTU 1 chiều 3 pha FCNQ36MV1/RNQ36MY1
-14%

Điều hòa âm trần Daikin 36.000BTU 1 chiều 3 pha FCNQ36MV1/RNQ36MY1

37.200.000₫ 43.000.000₫
-14%
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 42.000Btu FCNQ42MV1/RNQ42MY1
-17%

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 42.000Btu FCNQ42MV1/RNQ42MY1

40.800.000₫ 49.000.000₫
-17%
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 48.000Btu FCNQ48MV1/RNQ48MY1
-10%

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 48.000Btu FCNQ48MV1/RNQ48MY1

44.500.000₫ 49.000.000₫
-10%
Điều hòa âm trần Daikin 15.000BTU inverter 1 chiều FCFC40DVM Điều hòa âm trần Daikin 15.000BTU inverter 1 chiều FCFC40DVM
-18%

Điều hòa âm trần Daikin 15.000BTU inverter 1 chiều FCFC40DVM

20.550.000₫ 25.000.000₫
-18%
Điều hòa âm trần Daikin 18.000BTU inverter 1 chiều FCFC50DVM Điều hòa âm trần Daikin 18.000BTU inverter 1 chiều FCFC50DVM
-23%

Điều hòa âm trần Daikin 18.000BTU inverter 1 chiều FCFC50DVM

25.500.000₫ 33.000.000₫
-23%
Điều hòa âm trần Daikin 18.000BTU inverter 1 chiều FCFC50DVM Điều hòa âm trần Daikin 18.000BTU inverter 1 chiều FCFC50DVM
-23%

Điều hòa âm trần Daikin 18.000BTU inverter 1 chiều FCFC50DVM

25.500.000₫ 33.000.000₫
-23%
Điều hòa âm trần Daikin 21.000BTU inverter 1 chiều FCFC60DVM Điều hòa âm trần Daikin 21.000BTU inverter 1 chiều FCFC60DVM
-15%

Điều hòa âm trần Daikin 21.000BTU inverter 1 chiều FCFC60DVM

30.700.000₫ 36.000.000₫
-15%
Điều hòa âm trần Daikin 24.000BTU inverter 1 chiều FCFC71DVM Điều hòa âm trần Daikin 24.000BTU inverter 1 chiều FCFC71DVM
-16%

Điều hòa âm trần Daikin 24.000BTU inverter 1 chiều FCFC71DVM

33.050.000₫ 39.000.000₫
-16%
Điều hòa âm trần Daikin 24.000BTU inverter 1 chiều 3 pha FCFC71DVM/RZFC71DY1 Điều hòa âm trần Daikin 24.000BTU inverter 1 chiều 3 pha FCFC71DVM/RZFC71DY1
-16%

Điều hòa âm trần Daikin 24.000BTU inverter 1 chiều 3 pha FCFC71DVM/RZFC71DY1

33.050.000₫ 39.000.000₫
-16%
Điều hòa âm trần Daikin 30.000BTU inverter 1 chiều FCFC85DVM Điều hòa âm trần Daikin 30.000BTU inverter 1 chiều FCFC85DVM
-17%

Điều hòa âm trần Daikin 30.000BTU inverter 1 chiều FCFC85DVM

34.250.000₫ 41.000.000₫
-17%
Điều hòa âm trần Daikin 30.000BTU inverter 1 chiều 3 pha FCFC85DVM/RZFC85DY1 Điều hòa âm trần Daikin 30.000BTU inverter 1 chiều 3 pha FCFC85DVM/RZFC85DY1
-17%

Điều hòa âm trần Daikin 30.000BTU inverter 1 chiều 3 pha FCFC85DVM/RZFC85DY1

34.250.000₫ 41.000.000₫
-17%
Điều hòa âm trần Daikin 34.000BTU inverter 1 chiều FCFC100DVM Điều hòa âm trần Daikin 34.000BTU inverter 1 chiều FCFC100DVM
-19%

Điều hòa âm trần Daikin 34.000BTU inverter 1 chiều FCFC100DVM

39.050.000₫ 48.000.000₫
-19%
Điều hòa âm trần Daikin 34.000BTU inverter 1 chiều 3 pha FCFC100DVM/RZFC100DY1 Điều hòa âm trần Daikin 34.000BTU inverter 1 chiều 3 pha FCFC100DVM/RZFC100DY1
-19%

Điều hòa âm trần Daikin 34.000BTU inverter 1 chiều 3 pha FCFC100DVM/RZFC100DY1

39.050.000₫ 48.000.000₫
-19%
Điều hòa âm trần Daikin 45.000BTU inverter 1 chiều FCFC125DVM Điều hòa âm trần Daikin 45.000BTU inverter 1 chiều FCFC125DVM
-18%

Điều hòa âm trần Daikin 45.000BTU inverter 1 chiều FCFC125DVM

42.800.000₫ 52.000.000₫
-18%
Điều hòa âm trần Daikin 50.000BTU inverter 1 chiều FCFC140DVM Điều hòa âm trần Daikin 50.000BTU inverter 1 chiều FCFC140DVM
-20%

Điều hòa âm trần Daikin 50.000BTU inverter 1 chiều FCFC140DVM

46.500.000₫ 58.000.000₫
-20%
Điều hòa âm trần Daikin 18.000BTU 1 chiều inverter FCF50CVM/RZF50CV2V Điều hòa âm trần Daikin 18.000BTU 1 chiều inverter FCF50CVM/RZF50CV2V
-25%

Điều hòa âm trần Daikin 18.000BTU 1 chiều inverter FCF50CVM/RZF50CV2V

28.400.000₫ 37.500.000₫
-25%
Điều hòa âm trần Daikin 21.000BTU 1 chiều inverter FCF60CVM/RZF60CV2V Điều hòa âm trần Daikin 21.000BTU 1 chiều inverter FCF60CVM/RZF60CV2V
-18%

Điều hòa âm trần Daikin 21.000BTU 1 chiều inverter FCF60CVM/RZF60CV2V

35.250.000₫ 42.500.000₫
-18%

Sản phẩm đã xem