DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

Điều hòa nhiệt độ LG

Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều V10WIN1 Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều V10WIN1
-21%

Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều V10WIN1

7.000.000₫ 8.800.000₫
-21%
Điều hòa LG 12.000BTU 1 chiều V13WIN Điều hòa LG 12.000BTU 1 chiều V13WIN
-18%

Điều hòa LG 12.000BTU 1 chiều V13WIN

7.800.000₫ 9.400.000₫
-18%
Điều hòa LG 1 chiều 18.000BTU V18WIN Điều hòa LG 1 chiều 18.000BTU V18WIN
-11%

Điều hòa LG 1 chiều 18.000BTU V18WIN

12.750.000₫ 14.200.000₫
-11%
Điều hòa LG 1 chiều 24.000BTU V24WIN1 Điều hòa LG 1 chiều 24.000BTU V24WIN1
-13%

Điều hòa LG 1 chiều 24.000BTU V24WIN1

15.050.000₫ 17.200.000₫
-13%
Điều hòa 9000BTU LG 1 chiều K09CH Điều hòa 9000BTU LG 1 chiều K09CH
-26%

Điều hòa 9000BTU LG 1 chiều K09CH

5.300.000₫ 7.100.000₫
-26%
Điều hòa 12000BTU LG 1 chiều K12CH Điều hòa 12000BTU LG 1 chiều K12CH
-23%

Điều hòa 12000BTU LG 1 chiều K12CH

6.600.000₫ 8.500.000₫
-23%
Điều hòa LG 18000BTU 1 chiều inverter V18ENF1 Điều hòa LG 18000BTU 1 chiều inverter V18ENF1
-19%

Điều hòa LG 18000BTU 1 chiều inverter V18ENF1

12.450.000₫ 15.200.000₫
-19%
Điều hòa LG 24000BTU 1 chiều inverter V24ENF1 Điều hòa LG 24000BTU 1 chiều inverter V24ENF1
-15%

Điều hòa LG 24000BTU 1 chiều inverter V24ENF1

15.250.000₫ 17.800.000₫
-15%
Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều inverter V10API1 Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều inverter V10API1
-11%

Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều inverter V10API1

8.750.000₫ 9.800.000₫
-11%
Điều hòa LG 12000 BTU 1 chiều inverter V13API1 Điều hòa LG 12000 BTU 1 chiều inverter V13API1
-13%

Điều hòa LG 12000 BTU 1 chiều inverter V13API1

9.850.000₫ 11.200.000₫
-13%
Điều hòa LG 18000 BTU 1 chiều inverter V18API1 Điều hòa LG 18000 BTU 1 chiều inverter V18API1
-15%

Điều hòa LG 18000 BTU 1 chiều inverter V18API1

14.900.000₫ 17.500.000₫
-15%
Điều hòa LG 24000 BTU 1 chiều inverter V24API1 Điều hòa LG 24000 BTU 1 chiều inverter V24API1
-14%

Điều hòa LG 24000 BTU 1 chiều inverter V24API1

18.350.000₫ 21.200.000₫
-14%
Điều hòa LG 9000BTU 2 chiều inverter B10END1 Điều hòa LG 9000BTU 2 chiều inverter B10END1
-9%

Điều hòa LG 9000BTU 2 chiều inverter B10END1

9.350.000₫ 10.200.000₫
-9%
Điều hòa LG 12000BTU 2 chiều inverter B13END1 Điều hòa LG 12000BTU 2 chiều inverter B13END1
-12%

Điều hòa LG 12000BTU 2 chiều inverter B13END1

10.890.000₫ 12.300.000₫
-12%
Điều hòa LG 18000BTU 2 chiều inverter B18END1 Điều hòa LG 18000BTU 2 chiều inverter B18END1
-11%

Điều hòa LG 18000BTU 2 chiều inverter B18END1

17.500.000₫ 19.500.000₫
-11%
Điều hòa LG 24000BTU 2 chiều inverter B24END1 Điều hòa LG 24000BTU 2 chiều inverter B24END1
-5%

Điều hòa LG 24000BTU 2 chiều inverter B24END1

20.200.000₫ 21.200.000₫
-5%
Điều hòa LG 9000BTU 1 chiều inverter UV Nano V10APIUV Điều hòa LG 9000BTU 1 chiều inverter UV Nano V10APIUV
-19%

Điều hòa LG 9000BTU 1 chiều inverter UV Nano V10APIUV

9.150.000₫ 11.200.000₫
-19%
Điều hòa LG 12000BTU 1 chiều inverter UV Nano V13APIUV Điều hòa LG 12000BTU 1 chiều inverter UV Nano V13APIUV
-14%

Điều hòa LG 12000BTU 1 chiều inverter UV Nano V13APIUV

10.750.000₫ 12.500.000₫
-14%
Điều hòa LG inverter 9000BTU 1 chiều UVnano V10APFUV Điều hòa LG inverter 9000BTU 1 chiều UVnano V10APFUV
-15%

Điều hòa LG inverter 9000BTU 1 chiều UVnano V10APFUV

10.900.000₫ 12.800.000₫
-15%
Điều hòa LG inverter 12000BTU 1 chiều UVnano V13APFUV Điều hòa LG inverter 12000BTU 1 chiều UVnano V13APFUV
-19%

Điều hòa LG inverter 12000BTU 1 chiều UVnano V13APFUV

12.400.000₫ 15.300.000₫
-19%
Điều hòa LG 9000 BTU inverter 2 chiều B10API Điều hòa LG 9000 BTU inverter 2 chiều B10API
-19%

Điều hòa LG 9000 BTU inverter 2 chiều B10API

9.850.000₫ 12.100.000₫
-19%
Điều hòa LG 12000 BTU inverter 2 chiều B13API Điều hòa LG 12000 BTU inverter 2 chiều B13API
-22%

Điều hòa LG 12000 BTU inverter 2 chiều B13API

11.550.000₫ 14.800.000₫
-22%
Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều inverter V10APFP Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều inverter V10APFP
-14%

Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều inverter V10APFP

9.650.000₫ 11.100.000₫
-14%
Điều hòa LG 12.000BTU 1 chiều inverter V13APFP Điều hòa LG 12.000BTU 1 chiều inverter V13APFP
-17%

Điều hòa LG 12.000BTU 1 chiều inverter V13APFP

10.900.000₫ 13.050.000₫
-17%

Sản phẩm đã xem