DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

Sumikura

Điều hòa Sumikura 9000BTU 1 chiều inverter APS/APO-092 GOLD
-23%

Điều hòa Sumikura 9000BTU 1 chiều inverter APS/APO-092 GOLD

5.400.000₫ 6.990.000₫
-23%
Điều hòa Sumikura 12000BTU 1 chiều inverter APS/APO-120 GOLD
-21%

Điều hòa Sumikura 12000BTU 1 chiều inverter APS/APO-120 GOLD

6.350.000₫ 7.990.000₫
-21%
Điều hòa Sumikura 18000BTU 1 chiều inverter APS/APO-180 GOLD
-18%

Điều hòa Sumikura 18000BTU 1 chiều inverter APS/APO-180 GOLD

11.400.000₫ 13.800.000₫
-18%
Điều hòa Sumikura 24000BTU 1 chiều inverter APS/APO-240 GOLD
-17%

Điều hòa Sumikura 24000BTU 1 chiều inverter APS/APO-240 GOLD

13.850.000₫ 16.500.000₫
-17%
Điều hòa Sumikura 2 chiều 9.000BTU APS/APO-H092
-24%

Điều hòa Sumikura 2 chiều 9.000BTU APS/APO-H092

5.500.000₫ 7.200.000₫
-24%
Điều hòa Sumikura 2 chiều 12.000BTU APS/APO-H120
-26%

Điều hòa Sumikura 2 chiều 12.000BTU APS/APO-H120

6.300.000₫ 8.500.000₫
-26%
Điều hòa Sumikura 2 chiều 18.000BTU APS/APO-H180
-23%

Điều hòa Sumikura 2 chiều 18.000BTU APS/APO-H180

10.150.000₫ 13.100.000₫
-23%
Điều hòa Sumikura 2 chiều 24.000BTU APS/APO-H240
-17%

Điều hòa Sumikura 2 chiều 24.000BTU APS/APO-H240

13.850.000₫ 16.500.000₫
-17%
Điều hòa Sumikura 9000BTU 2 chiều inverter APS/APO-H092 GOLD Điều hòa Sumikura 9000BTU 2 chiều inverter APS/APO-H092 GOLD
-19%

Điều hòa Sumikura 9000BTU 2 chiều inverter APS/APO-H092 GOLD

6.350.000₫ 7.800.000₫
-19%
Điều hòa Sumikura 12000BTU 2 chiều Inverter APS/APO-H120 GOLD Điều hòa Sumikura 12000BTU 2 chiều Inverter APS/APO-H120 GOLD
-20%

Điều hòa Sumikura 12000BTU 2 chiều Inverter APS/APO-H120 GOLD

7.450.000₫ 9.250.000₫
-20%
Điều hòa Sumikura 18000BTU 2 chiều Inverter APS/APO-H180 GOLD Điều hòa Sumikura 18000BTU 2 chiều Inverter APS/APO-H180 GOLD
-18%

Điều hòa Sumikura 18000BTU 2 chiều Inverter APS/APO-H180 GOLD

12.750.000₫ 15.500.000₫
-18%
Điều hòa Sumikura 24000BTU 2 chiều Inverter APS/APO-H240 GOLD Điều hòa Sumikura 24000BTU 2 chiều Inverter APS/APO-H240 GOLD
-18%

Điều hòa Sumikura 24000BTU 2 chiều Inverter APS/APO-H240 GOLD

15.900.000₫ 19.200.000₫
-18%

Sản phẩm đã xem