DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

Điều hòa nhiệt độ Gree

Điều hòa Gree 9000 BTU inverter 1 chiều CHARM9CI Điều hòa Gree 9000 BTU inverter 1 chiều CHARM9CI
-29%

Điều hòa Gree 9000 BTU inverter 1 chiều CHARM9CI

7.100.000₫ 9.890.000₫
-29%

Điều hòa Gree 2 chiều 24000 BTU AMORE24HN

Liên hệ
Điều hòa Gree 2 chiều 12000 BTU AMORE12HN Điều hòa Gree 2 chiều 12000 BTU AMORE12HN
-22%

Điều hòa Gree 2 chiều 12000 BTU AMORE12HN

10.650.000₫ 13.490.000₫
-22%
Điều hòa Gree 2 chiều 18000 BTU AMORE18HN Điều hòa Gree 2 chiều 18000 BTU AMORE18HN
-19%

Điều hòa Gree 2 chiều 18000 BTU AMORE18HN

14.400.000₫ 17.690.000₫
-19%
Điều hòa Gree 2 chiều 9000 BTU AMORE9HN Điều hòa Gree 2 chiều 9000 BTU AMORE9HN
-24%

Điều hòa Gree 2 chiều 9000 BTU AMORE9HN

8.150.000₫ 10.590.000₫
-24%

Điều hòa Gree 24000 BTU 2 chiều inverter CHARM24HI

Liên hệ
Điều hòa Gree 18000 BTU 2 chiều inverter CHARM18HI Điều hòa Gree 18000 BTU 2 chiều inverter CHARM18HI
-19%

Điều hòa Gree 18000 BTU 2 chiều inverter CHARM18HI

15.950.000₫ 19.590.000₫
-19%
Điều hòa Gree 12000 BTU 2 chiều inverter CHARM12HI Điều hòa Gree 12000 BTU 2 chiều inverter CHARM12HI
-21%

Điều hòa Gree 12000 BTU 2 chiều inverter CHARM12HI

11.600.000₫ 14.590.000₫
-21%
Điều hòa Gree 9000 BTU 2 chiều inverter CHARM9HI Điều hòa Gree 9000 BTU 2 chiều inverter CHARM9HI
-22%

Điều hòa Gree 9000 BTU 2 chiều inverter CHARM9HI

9.050.000₫ 11.590.000₫
-22%
Điều hòa Gree 24.000BTU 2 chiều GWH24IE-K3N9B2D
-17%

Điều hòa Gree 24.000BTU 2 chiều GWH24IE-K3N9B2D

20.750.000₫ 24.750.000₫
-17%
Điều hòa Gree 18.000BTU 2 chiều GWH18ID-K3N9B2J
-21%

Điều hòa Gree 18.000BTU 2 chiều GWH18ID-K3N9B2J

13.900.000₫ 17.500.000₫
-21%
Điều hòa Gree 12000BTU 2 chiều GWH12KC-K6N0C4 Điều hòa Gree 12000BTU 2 chiều GWH12KC-K6N0C4
-20%

Điều hòa Gree 12000BTU 2 chiều GWH12KC-K6N0C4

10.500.000₫ 12.990.000₫
-20%
Điều hòa Gree 12000BTU 1 chiều inverter GWC12PB-K3D0P4 Điều hòa Gree 12000BTU 1 chiều inverter GWC12PB-K3D0P4
-30%

Điều hòa Gree 12000BTU 1 chiều inverter GWC12PB-K3D0P4

8.150.000₫ 11.490.000₫
-30%
Điều hòa Gree 18000BTU 1 chiều inverter GWC18PC-K3D0P4 Điều hòa Gree 18000BTU 1 chiều inverter GWC18PC-K3D0P4
-22%

Điều hòa Gree 18000BTU 1 chiều inverter GWC18PC-K3D0P4

13.850.000₫ 17.590.000₫
-22%
Điều hòa Gree 9000BTU 1 chiều inverter GWC09PB-K3D0P4 Điều hòa Gree 9000BTU 1 chiều inverter GWC09PB-K3D0P4
-30%

Điều hòa Gree 9000BTU 1 chiều inverter GWC09PB-K3D0P4

6.850.000₫ 9.690.000₫
-30%
Điều hòa Gree 24000 BTU 1 chiều AMORE24CN Điều hòa Gree 24000 BTU 1 chiều AMORE24CN
-16%

Điều hòa Gree 24000 BTU 1 chiều AMORE24CN

18.500.000₫ 21.990.000₫
-16%
Điều hòa Gree 18000 BTU 1 chiều AMORE18CN Điều hòa Gree 18000 BTU 1 chiều AMORE18CN
-25%

Điều hòa Gree 18000 BTU 1 chiều AMORE18CN

12.050.000₫ 15.990.000₫
-25%
Điều hòa Gree 12000 BTU 1 chiều AMORE12CN Điều hòa Gree 12000 BTU 1 chiều AMORE12CN
-22%

Điều hòa Gree 12000 BTU 1 chiều AMORE12CN

7.800.000₫ 9.900.000₫
-22%
Điều hòa Gree 9000 BTU 1 chiều AMORE9CN Điều hòa Gree 9000 BTU 1 chiều AMORE9CN
-27%

Điều hòa Gree 9000 BTU 1 chiều AMORE9CN

6.000.000₫ 8.190.000₫
-27%

Sản phẩm đã xem