DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

Điều hòa nhiệt độ Funiki

Điều hòa Funiki 12000 BTU wifi 1 chiều inverter HSIC12TMU Điều hòa Funiki 12000 BTU wifi 1 chiều inverter HSIC12TMU
-16%

Điều hòa Funiki 12000 BTU wifi 1 chiều inverter HSIC12TMU

8.550.000₫ 10.100.000₫
-16%
Điều hòa Funiki 9000 BTU wifi 1 chiều inverter HSIC09TMU Điều hòa Funiki 9000 BTU wifi 1 chiều inverter HSIC09TMU
-25%

Điều hòa Funiki 9000 BTU wifi 1 chiều inverter HSIC09TMU

6.100.000₫ 8.100.000₫
-25%
Điều hòa Funiki 24000BTU 2 chiều inverter HIH24TMU Điều hòa Funiki 24000BTU 2 chiều inverter HIH24TMU
-20%

Điều hòa Funiki 24000BTU 2 chiều inverter HIH24TMU

14.150.000₫ 17.500.000₫
-20%
Điều hòa Funiki 18000BTU 2 chiều inverter HIH18TMU Điều hòa Funiki 18000BTU 2 chiều inverter HIH18TMU
-16%

Điều hòa Funiki 18000BTU 2 chiều inverter HIH18TMU

12.200.000₫ 14.500.000₫
-16%
Điều hòa Funiki 12000BTU 2 chiều inverter HIH12TMU Điều hòa Funiki 12000BTU 2 chiều inverter HIH12TMU
-20%

Điều hòa Funiki 12000BTU 2 chiều inverter HIH12TMU

8.470.000₫ 10.500.000₫
-20%
Điều hòa Funiki 9000BTU 2 chiều inverter HIH09TMU Điều hòa Funiki 9000BTU 2 chiều inverter HIH09TMU
-25%

Điều hòa Funiki 9000BTU 2 chiều inverter HIH09TMU

7.200.000₫ 9.500.000₫
-25%
Điều hòa Funiki 2 chiều 24000BTU HSH24TMU Điều hòa Funiki 2 chiều 24000BTU HSH24TMU
-14%

Điều hòa Funiki 2 chiều 24000BTU HSH24TMU

12.900.000₫ 14.900.000₫
-14%
Điều hòa Funiki 2 chiều 18000BTU HSH18TMU Điều hòa Funiki 2 chiều 18000BTU HSH18TMU
-15%

Điều hòa Funiki 2 chiều 18000BTU HSH18TMU

9.850.000₫ 11.550.000₫
-15%
Điều hòa Funiki 2 chiều 12000BTU HSH12TMU Điều hòa Funiki 2 chiều 12000BTU HSH12TMU
-22%

Điều hòa Funiki 2 chiều 12000BTU HSH12TMU

6.280.000₫ 7.990.000₫
-22%
Điều hòa Funiki 2 chiều 9000BTU HSH10TMU Điều hòa Funiki 2 chiều 9000BTU HSH10TMU
-26%

Điều hòa Funiki 2 chiều 9000BTU HSH10TMU

5.220.000₫ 6.990.000₫
-26%
Điều hòa Funiki inverter 24000 BTU 1 chiều HIC24TMU Điều hòa Funiki inverter 24000 BTU 1 chiều HIC24TMU
-11%

Điều hòa Funiki inverter 24000 BTU 1 chiều HIC24TMU

13.900.000₫ 15.500.000₫
-11%
Điều hòa Funiki inverter 18000 BTU 1 chiều HIC18TMU Điều hòa Funiki inverter 18000 BTU 1 chiều HIC18TMU
-21%

Điều hòa Funiki inverter 18000 BTU 1 chiều HIC18TMU

10.500.000₫ 13.200.000₫
-21%
Điều hòa Funiki inverter 12000 BTU 1 chiều HIC12TMU Điều hòa Funiki inverter 12000 BTU 1 chiều HIC12TMU
-20%

Điều hòa Funiki inverter 12000 BTU 1 chiều HIC12TMU

6.450.000₫ 7.990.000₫
-20%
Điều hòa Funiki inverter 9000 BTU 1 chiều HIC09TMU Điều hòa Funiki inverter 9000 BTU 1 chiều HIC09TMU
-23%

Điều hòa Funiki inverter 9000 BTU 1 chiều HIC09TMU

5.450.000₫ 6.990.000₫
-23%
Điều hòa Funiki 24000 BTU HSC24TMU Điều hòa Funiki 24000 BTU HSC24TMU
-20%

Điều hòa Funiki 24000 BTU HSC24TMU

12.250.000₫ 15.300.000₫
-20%
Điều hòa Funiki 18000 BTU HSC18TMU Điều hòa Funiki 18000 BTU HSC18TMU
-28%

Điều hòa Funiki 18000 BTU HSC18TMU

9.000.000₫ 12.500.000₫
-28%
Điều hòa Funiki 12000 BTU HSC12TMU Điều hòa Funiki 12000 BTU HSC12TMU
-26%

Điều hòa Funiki 12000 BTU HSC12TMU

5.610.000₫ 7.490.000₫
-26%
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
-31%

Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU

4.490.000₫ 6.490.000₫
-31%

Sản phẩm đã xem