DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

Điều hòa nhiệt độ Casper

Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều SC-09FS36
-22%

Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều SC-09FS36

4.850.000₫ 6.150.000₫
-22%
Điều hòa Casper inverter 18000BTU 2 chiều GH-18IS35
-11%

Điều hòa Casper inverter 18000BTU 2 chiều GH-18IS35

12.600.000₫ 14.150.000₫
-11%

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24000BTU TC-24IS36

Liên hệ
Điều hòa Casper 12000BTU inverter QC-12IS36
-18%

Điều hòa Casper 12000BTU inverter QC-12IS36

6.150.000₫ 7.490.000₫
-18%
Điều hòa Casper 9000BTU inverter QC-09IS36
-17%

Điều hòa Casper 9000BTU inverter QC-09IS36

5.150.000₫ 6.190.000₫
-17%
Điều hòa Casper 24000BTU inverter GC-24IS35 Điều hòa Casper 24000BTU inverter GC-24IS35
-10%

Điều hòa Casper 24000BTU inverter GC-24IS35

14.050.000₫ 15.590.000₫
-10%
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 18000 BTU TC-18IS36 Điều hòa Casper inverter 1 chiều 18000 BTU TC-18IS36
-13%

Điều hòa Casper inverter 1 chiều 18000 BTU TC-18IS36

9.250.000₫ 10.590.000₫
-13%
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000 BTU TC-09IS36 Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000 BTU TC-09IS36
-15%

Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000 BTU TC-09IS36

4.800.000₫ 5.590.000₫
-15%
Điều hòa Casper Inverter 1 chiều 12000BTU TC-12IS36 Điều hòa Casper Inverter 1 chiều 12000BTU TC-12IS36
-24%

Điều hòa Casper Inverter 1 chiều 12000BTU TC-12IS36

5.750.000₫ 7.490.000₫
-24%
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24000BTU HC-24IA32 Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24000BTU HC-24IA32
-23%

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24000BTU HC-24IA32

14.700.000₫ 18.990.000₫
-23%
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU HC-18IA32 Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU HC-18IA32
-29%

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU HC-18IA32

12.050.000₫ 16.900.000₫
-29%
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000BTU HC-12IA33 Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000BTU HC-12IA33
-15%

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000BTU HC-12IA33

6.050.000₫ 7.050.000₫
-15%
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU HC-09IA32 Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU HC-09IA32
-30%

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU HC-09IA32

5.600.000₫ 7.990.000₫
-30%
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều KC-18FC32 Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều KC-18FC32
-26%

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều KC-18FC32

8.900.000₫ 11.990.000₫
-26%
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều KC-12FC32 Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều KC-12FC32
-27%

Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều KC-12FC32

5.550.000₫ 7.550.000₫
-27%
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều KC-09FC32 Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều KC-09FC32
-34%

Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều KC-09FC32

4.650.000₫ 6.990.000₫
-34%
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều LC-24FS32 Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều LC-24FS32
-31%

Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều LC-24FS32

12.550.000₫ 17.990.000₫
-31%
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18FS32 Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18FS32
-41%

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18FS32

8.950.000₫ 14.990.000₫
-41%
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều LC-12FS33 Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều LC-12FS33
-31%

Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều LC-12FS33

5.550.000₫ 7.990.000₫
-31%
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều LC-09FS33 Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều LC-09FS33
-34%

Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều LC-09FS33

4.650.000₫ 6.990.000₫
-34%
Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều inverter GH-24IS33 Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều inverter GH-24IS33
-17%

Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều inverter GH-24IS33

15.850.000₫ 18.990.000₫
-17%
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều inverter GH-18IS33 Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều inverter GH-18IS33
-27%

Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều inverter GH-18IS33

13.150.000₫ 17.990.000₫
-27%
Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều inverter GH-12IS33 Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều inverter GH-12IS33
-21%

Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều inverter GH-12IS33

7.600.000₫ 9.590.000₫
-21%
Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều inverter GH-09IS33 Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều inverter GH-09IS33
-20%

Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều inverter GH-09IS33

6.600.000₫ 8.190.000₫
-20%

Sản phẩm đã xem