DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

Điều hòa nhiệt độ Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000BTU N9ZKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000BTU N9ZKH-8
-19%

Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000BTU N9ZKH-8

7.650.000₫ 9.400.000₫
-19%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000BTU N12ZKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000BTU N12ZKH-8
-18%

Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000BTU N12ZKH-8

9.550.000₫ 11.600.000₫
-18%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU N18ZKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU N18ZKH-8
-14%

Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU N18ZKH-8

14.900.000₫ 17.300.000₫
-14%
Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều N24XKH-8 Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều N24XKH-8
-15%

Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều N24XKH-8

20.850.000₫ 24.500.000₫
-15%
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter XPU9XKH-8 Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter XPU9XKH-8
-19%

Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter XPU9XKH-8

9.200.000₫ 11.300.000₫
-19%
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter XPU12XKH-8 Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter XPU12XKH-8
-19%

Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter XPU12XKH-8

11.200.000₫ 13.800.000₫
-19%
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter XPU18XKH-8 Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter XPU18XKH-8
-19%

Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter XPU18XKH-8

17.600.000₫ 21.500.000₫
-19%
Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter XPU24XKH-8 Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter XPU24XKH-8
-15%

Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter XPU24XKH-8

24.100.000₫ 28.200.000₫
-15%
Điều hòa Panasonic 9.000BTU 1 chiều inverter U9ZKH-8 Điều hòa Panasonic 9.000BTU 1 chiều inverter U9ZKH-8
-22%

Điều hòa Panasonic 9.000BTU 1 chiều inverter U9ZKH-8

10.400.000₫ 13.290.000₫
-22%
Điều hòa Panasonic 12.000BTU 1 chiều inverter U12ZKH-8 Điều hòa Panasonic 12.000BTU 1 chiều inverter U12ZKH-8
-22%

Điều hòa Panasonic 12.000BTU 1 chiều inverter U12ZKH-8

12.700.000₫ 16.200.000₫
-22%
Điều hòa Panasonic 18.000BTU 1 chiều inverter U18ZKH-8 Điều hòa Panasonic 18.000BTU 1 chiều inverter U18ZKH-8
-11%

Điều hòa Panasonic 18.000BTU 1 chiều inverter U18ZKH-8

24.350.000₫ 27.100.000₫
-11%
Điều hòa Panasonic 24.000BTU 1 chiều inverter U24ZKH-8 Điều hòa Panasonic 24.000BTU 1 chiều inverter U24ZKH-8
-15%

Điều hòa Panasonic 24.000BTU 1 chiều inverter U24ZKH-8

27.600.000₫ 32.100.000₫
-15%
Điều hòa Panasonic 2 chiều 9000BTU inverter yz9akh-8 Điều hòa Panasonic 2 chiều 9000BTU inverter yz9akh-8
-23%

Điều hòa Panasonic 2 chiều 9000BTU inverter yz9akh-8

11.400.000₫ 14.800.000₫
-23%
Điều hòa Panasonic inverter  2 chiều 12000BTU YZ12AKH-8 Điều hòa Panasonic inverter  2 chiều 12000BTU YZ12AKH-8
-6%

Điều hòa Panasonic inverter 2 chiều 12000BTU YZ12AKH-8

13.700.000₫ 14.500.000₫
-6%
Điều hòa Panasonic inverter 18000BTU 2 chiều YZ18XKH-8 Điều hòa Panasonic inverter 18000BTU 2 chiều YZ18XKH-8
-15%

Điều hòa Panasonic inverter 18000BTU 2 chiều YZ18XKH-8

20.650.000₫ 24.200.000₫
-15%
Điều hòa Panasonic 24.000BTU 1 chiều N24ZKH-8 Điều hòa Panasonic 24.000BTU 1 chiều N24ZKH-8
-15%

Điều hòa Panasonic 24.000BTU 1 chiều N24ZKH-8

20.850.000₫ 24.500.000₫
-15%
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter XZ9XKH-8 Điều hòa Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter XZ9XKH-8
-18%

Điều hòa Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter XZ9XKH-8

14.200.000₫ 17.200.000₫
-18%
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12.000BTU XZ12ZKH-8 Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12.000BTU XZ12ZKH-8
-18%

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12.000BTU XZ12ZKH-8

17.500.000₫ 21.200.000₫
-18%
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18.000BTU XZ18ZKH-8 Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18.000BTU XZ18ZKH-8
-13%

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18.000BTU XZ18ZKH-8

25.050.000₫ 28.500.000₫
-13%
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 24000BTU XZ24ZKH-8 Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 24000BTU XZ24ZKH-8
-13%

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 24000BTU XZ24ZKH-8

34.150.000₫ 39.200.000₫
-13%
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU9XKH-8 Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU9XKH-8
-28%

Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU9XKH-8

11.350.000₫ 15.550.000₫
-28%
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12.000BTU XU12ZKH-8 Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12.000BTU XU12ZKH-8
-14%

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12.000BTU XU12ZKH-8

14.550.000₫ 16.800.000₫
-14%
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU18XKH-8 Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU18XKH-8
-13%

Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU18XKH-8

23.300.000₫ 26.500.000₫
-13%
Điều hòa Panasonic 24000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU24XKH-8 Điều hòa Panasonic 24000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU24XKH-8
-18%

Điều hòa Panasonic 24000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU24XKH-8

29.150.000₫ 35.200.000₫
-18%

Sản phẩm đã xem